Fågelinfluensa

Högriskområde för fågelinfluensa införs den 16 november

Från och med den 16 november införs högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige bland annat i Skåne. Aktuella områden bedöms av SVA ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar. Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av vilda fågelarter som utgör reservoarer för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Restriktionerna inom högriskområdet innebär bland annat följande:

Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande: ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av t ex nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får hållas utomhus, men ska då hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Med andra fåglar i fångenskap menas t.ex. hobbyflockar där ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller sällskapsfåglar som t.ex. papegojor.

Förbud mot utställningar och tävlingar.

Ytterligare information om fågelinfluensa, vad som gäller i högriskområde, karta över högriskområde m.m. finns på Jordbruksverkets webb-sida om fågelinfluensa.

Jordbruksverket om fågelinfluensalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se också Jordbruksverkets pressmeddelande om att högriskområde införs.

Pressmeddelande om högriskområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp gärna till att sprida information i era kontaktnät om att högriskområde införs, vikten av att se över hygienrutiner i fågelbesättningar för att undvika direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar, att ta snabb kontakt med veterinär vid t.ex. ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd samt att rapportera fynd av döda vilda fåglar till SVA för övervakning av sjukdomen.

Rapportera fynd av vilda döda fåglar till SVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2022