Fågelinfluensa

Högriskområde för fågelinfluensa införs den 16 november

Från och med den 16 november införs högriskområde för fågelinfluensa i delar av södra Sverige bland annat i Skåne. Aktuella områden bedöms av SVA ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar. Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av vilda fågelarter som utgör reservoarer för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Restriktionerna inom högriskområdet innebär bland annat följande:

Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande: ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av t ex nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får hållas utomhus, men ska då hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Med andra fåglar i fångenskap menas t.ex. hobbyflockar där ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller sällskapsfåglar som t.ex. papegojor.

Förbud mot utställningar och tävlingar.

Ytterligare information om fågelinfluensa, vad som gäller i högriskområde, karta över högriskområde m.m. finns på Jordbruksverkets webb-sida om fågelinfluensa.

Jordbruksverket om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se också Jordbruksverkets pressmeddelande om att högriskområde införs.

Pressmeddelande om högriskområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp gärna till att sprida information i era kontaktnät om att högriskområde införs, vikten av att se över hygienrutiner i fågelbesättningar för att undvika direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar, att ta snabb kontakt med veterinär vid t.ex. ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd samt att rapportera fynd av döda vilda fåglar till SVA för övervakning av sjukdomen.

Rapportera fynd av vilda döda fåglar till SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2022