Avfall lantbruk

Som verksamhet är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Även farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Insamling av lantbruksplast

Insamlingen av lantbruksplast t.ex. ensilageplast, plastsäckar och odlingsfolie, sker via den ideella branschföreningen SvepRetur (Svensk Ensilageplast Retur AB). Information om datum för insamling finns under "Tjänster" och "Insamlingsinfo" på Svepreturs hemsida. Se länk till höger.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bl.a. spillolja, oljefilter, batterier, lysrör, bekämpningsmedelsrester och använt absorptionsmedel. För att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet (dvs. ej hushållsavfall) krävs anmälan alternativt tillstånd från länsstyrelsen.

Verksamheter där farligt avfall uppkommer ska även förvara sitt avfall så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Dessutom finns krav på att dokumentera vilka avfallsslag och mängder som uppkommer i verksamheten samt var det farliga avfallet lämnas för omhändertagande. Dokumentationen ska sparas i minst fem år och uppvisas för tillsynsmyndigheten vid deras tillsynsbesök.

Insamling av farligt avfall hos lantbruk sker bl.a. via Länsförsäkringar (kräver lantbruksförsäkring via LF) eller via något av avfallsbolagen.