Strandskydd

Foto på sjö

Generellt strandskydd

Alla sjöar och vattendrag omfattas av ett generellt strandskydd som utgår från strandkanten och sträcker sig normalt 100 meter in över land och ut över vatten.

Strandskyddet regleras i miljöbalken och sedan sommaren 2009 är kommunen tillsynsmyndighet.

Om du avser att uppföra nya byggnader, andra anordningar eller på något annat sätt exploatera strandskyddad mark söker du strandskyddsdispens på kommunen. Det krävs särskilda skäl för att få dispens.

Strandskyddsdelegationen erbjuder webb-utbildningar via sin hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Riksdagen att i samarbete med kommunerna se över besluten om det utvidgade strandskyddet, dvs. strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter.

Läs mer om utvidgade strandskyddsområden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsikten med strandskyddet är att skydda växt- och djurliv samt att hålla stränderna öppna för allmänheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022