Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningrådgivningen i Sjöbo kommun sker i samarbete med Hörby och Höörs kommuner.

Energi- och klimatrådgivarens uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, företag och organisationer. Energimyndigheten stöder den kommunala energi- och klimatrådgivningen ekonomiskt.

I Sjöbo kan du besöka energirådgivaren på Ommavägen 30 på onsdagar. Säkrast är att först avtala en tid. Telefonnummer alla dagar: 0415 - 37 83 03. Vill du skicka en fråga via e-post går det också bra.

Energikontoret Skåne är tillkommet på initiativ av Kommunförbundet Skåne, med syfte att verka för energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor i regionen.

Energikontorets arbete riktar sig till länets samtliga invånare och organisationer, om än i olika form. Samarbete med kommuner och större företag sker i regel via direktkontakt medan privatpersoner och hushåll främst bearbetas genom de kommunala energirådgivarna och olika former av kampanjer. Energikontoret samarbetar även med aktörer i andra länder.