Energikontoret i Skåne

Publicerad 20 april 2016

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Besök Energikontoret i Skånes webbplats