Energimyndigheten - om solceller

Publicerad 20 april 2016

Läs mer om vilka som kan söka stöd för att installera solceller eller ta del av Energimyndighetens tester på solceller.

Besök Energimyndighetens webbplats