Bild Per Nyström

Biosfärområde Vombsjösänkan

Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Därför är Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde.

Aktuellt

Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde! Nationella Biosfärkommittén beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde. Läs mer om Nationella Biosfärkommitténs beviljan här.

Vombsjösänkan har stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort.

Förstudie

Under 2017‐2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett Unesco biosfärområde som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbo kommun. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB), med mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. Det viktigaste verktyget för programmet är att inrätta biosfärområden som ska vara pilotområden, där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling med naturvärdena i fokus.

Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel från
Miljövårdsfonden och av de medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.

Under förstudien las information ut löpande på facebook:
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan - en förstudielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om förstudien
Du hittar hela förstudien här.

Fortsättning genom projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan

Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan är en fortsättning på förstudiearbetet, vilket leds av Coompanion Skåne, som ett samverkansprojekt genom Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Projektet sattes igång våren 2019 och pågår till och med 2021. Det är uppbyggt kring tre faser: en första kartläggningsfas, en mobiliseringsfas och en utvecklingsfas. I kartläggningsfasen tittar vi på de resurser och tillgångar som finns i området. I
mobiliseringsfasen kommer vi att bjuda in till ”walk‐n‐talks”, anordna workshops och
kunskapsseminarier om området och hållbar utveckling, göra studiebesök till andra biosfärområden med mera. I utvecklingsfasen tar vi vara på idéerna, nätverk och möjligheter som tagit form genom de olika aktiviteterna. Vi formar arbetsgrupper tillsammans utifrån aktuella teman och hittar resurser för fortsatta satsningar i biosfärsområdet.

Så kan du engagera dig

Det finns flera ingångar för dig som vill vara med. Vi kommer att anordna öppna seminarium och aktiviteter. Du kan också ta kontakt med oss för att ordna en aktivitet eller en utvecklingsprocess utifrån frågorna och platsen som du vill vara med och utveckla.

Kontakt:

Sara Ericsson: sara.ericsson@coompanion.se, 073‐391 44 33
Tina Jönsson: tina.jonsson@coompanion.se, 0733‐63 89 50

Hemsida: https://coompanion.se/skane/tillsammans-for-biosfaromrade-vombsjosankan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Instagram: biosfaromrade_vombsjosankan

Här kan du se Biosfärprogrammet Sveriges film som förklarar vad ett biosfärområde är.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela med dig i vår kartfunktion! Interaktiv karta där intressenter kan märka ut platser i kartan och beskriva dem i ord.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Region Skåne logo

Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel frånMiljövårdsfonden och av de medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2022