Bild Per Nyström

Biosfärområde Vombsjösänkan

Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Därför är Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde.

 

Vombsjösänkan har stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort.

Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner arbetar tillsammans med utvecklingen i det gemensamma området. En förstudie pågår under 2017 och syftet är att tillsammans med berörda och intresserade identifiera och sammanställa förutsättningarna enligt UNESCOS riktlinjer och relevanta Globala mål för hållbar utveckling.

Här kan du se Biosfärprogrammet Sveriges film som förklarar vad ett biosfärområde är.länk till annan webbplats

Följ oss gärna på Facebook!
Facebook: Biosfärområde Vombsjösänkan - en förstudielänk till annan webbplats

Dela med dig i vår kartfunktion!Interaktiv karta där intressenter kan märka ut platser i kartan och beskriva dem i ord.länk till annan webbplats    

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö