Kävlingeåns vattenråd

Kävlingeåns vattenråd bildades i syfte att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i en organisation, där medlemmarna i vattenrådet kan samverka i olika frågor.

Det geografiska området sträcker sig över hela Kävlingeåns avrinningsområde och där även Krankesjön, Vombsjön, Sövdesjön, Snogeholmssjön, Ellestadssjön samt Marbäckens- och Hofterupsbäckens avrinningsområden.

Några av vattenrådets arbetsuppgifter är att säkerställa och förbättra vattenkvaliteten i de olika vattendragen, initiera olika åtgärder för Kävlingeån vid behov och verka som remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och andra myndigheter.

Medlemmarna består bland annat av kommunerna Sjöbo, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Tomelilla, Sydvatten, olika representanter från areella näringar och markägare. Kävlinge åns vattenråd har växt fram ur det avslutade Kävlingeåprojektet – läs mer om det på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybroån, Kabusaån och Trydeåns vattenråd är också av intresse för kommunen.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö