Sjöbo kommuns hållbarhetspris

Har du eller någon du vet bidragit till hållbar utveckling i Sjöbo kommun?
Då kan du nominera till Hållbarhetspriset med chansen att få
10 000 kronor till fortsatt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Priset ska samtidigt sprida kunskap om hållbarhet och Agenda 2030 i Sjöbo kommun.

Vem kan söka?

Priset kan gå till organisationer, företag eller enskilda personer (kommunala verksamheter faller därmed bort). Fyll i tillhörande nomineringsblankett och skicka till oss! Nomineringen ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 september utdelningsåret.

Här hittar du nomineringsblankett. (PDF-dokument, 179 kB)

Skicka ifylld nomineringsblankett till:

E-post: stadsbyggnad@sjobo.se

eller till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Hur utses vinnaren?

Samhällsbyggnadsnämnen utser vinnaren. Vinnaren bedöms utifrån hur de bidrar till hållbar utveckling i Sjöbo kommun med utgångspunkt i de Globala målen. Några bidrag kan även få hedersomnämnande. Vi uppmuntrar alla nominerade till fortsatt gott arbete med hållbarhetsfrågorna och återkomma med en ansökan nästa år igen.

Här kan du se vilka som fått pris tidigare år.

Här kan du ta del av reglerna för Sjöbo kommuns Hållbarhetspris.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö