Regler för Sjöbo kommuns hållbarhetspris

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Nedanstående regler gäller från och med 2018.

1. Sjöbo kommun delar årligen ut ett hållbarhetspris. Prissumman är på 10 000 kronor.

2. Utmärkelsen delas ut till ideella organisationer, företag eller enskilda personer som driver hållbarhetsfrågan framåt, har hittat nya sätt att jobba med eller sätta fokus på hållbarhet och/eller inspirerat andra att jobba med hållbarhet i Sjöbo kommun. Definitionen av hållbarhet utgår från FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Insatserna ska bidra till hållbar utveckling i Sjöbo kommun och påvisade genom dokumentation. Pristagaren ska vara folkbokförd eller verksam i Sjöbo kommun.

3. Nominering till hållbarhetspriset får lämnas av vem som helst och ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 september utdelningsåret.

4. Tillväxtschefen annonserar på Sjöbo kommuns sociala medier, Sjöbo kommuns hemsida och på Skånska Dagbladets digitala nättidning samt tidningen Mer.

5. Nomineringarna bereds av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Prisvinnare utses av samhällsbyggnadsnämnden och beslutet ska åtföljas av en motivering. Utdelning av priset sker av samhällsbyggnadsnämndens ordförande i samband med julskyltningen den 1:a advent när Lucia kröns.

6. Om samhällsbyggnadsnämnden finner att mer än en pristagare ska utses, delas prissumman lika mellan vinnarna. Om lämplig pristagare saknas för visst år har Samhällsbyggnadsnämnden rätt att avstå från att utse prisvinnare.

7. Dessa regler gäller fr om år 2020 då nya processer för utdelning av priser och stipendier tagits fram av tillväxtavdelningen och ersätter tidigare regler från 2018.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö