Strandskydd

Foto på sjö

Generellt strandskydd

Avsikten med strandskyddet är att skydda växt- och djurliv samt att hålla stränderna öppna för allmänheten.

Alla sjöar och vattendrag omfattas av ett generellt strandskydd som utgår från strandkanten och sträcker sig normalt 100 meter in över land och ut över vatten. Strandskyddet regleras i miljöbalken och kommunen är tillsynsmyndighet. Undantag är områden med särskilt skydd (exempelvis Natura 2000-områden, naturreservat eller naturminnen) då Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Strandskyddsdispens

Om du avser att uppföra nya byggnader, andra anordningar eller på något annat sätt exploatera strandskyddad mark söker du strandskyddsdispens på kommunen. Det krävs särskilda skäl för att få dispens. Vid större grävnings/schaktningsarbeten inom strandskyddsområden krävs ofta samrådsskyldighet med kommunen.

Du kan läsa mer om strandskydd på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

Strandskydd, Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022