Driva livsmedelsanläggning

Om du har planer på att starta verksamhet där du hanterar eller säljer livsmedel ska du ta kontakt med miljöenheten i ett tidigt stadium. I stort sett samtliga verksamheter där livsmedel på något sätt är inblandat kräver registrering hos samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall krävs godkännande från Livsmedelsverket.

Miljöenheten ger råd och information om vad som gäller för just din verksamhet. Det går bra att kontakta oss redan då du ska utse lämplig lokal för din verksamhet. För att kunna bedöma vilka krav och regler som gäller för just din verksamhet är det bra om du har klart för dig vilket sortiment du vill erbjuda. Likaså är en skiss på tänkt lokal bra att ha som diskussionsunderlag vid planering av lokalens utformning.

Anmälan o registrering med ev. bilagor (framgår av blanketten) lämnas till samhällsbyggnadsnämnden minst 2 veckor innan verksamheten påbörjas.

Årlig kontrollavgift ska betalas till samhällsbyggnadsnämnden enligt en livsmedelstaxa som fastställts av kommunfullmäktige (kf/60/2017). Beloppet beräknas enligt en riksklassningsmodul där hantering, storlek, erfarenhet med mera vägs in. Taxan indexregleras, och för närvarande är timavgiften 1000 kr/timme och timavgiften för extra offentlig kontroll samt registrering uppgår till 910 kr - se vidare under ruriken "Relaterade länkar" till höger.