Märkning och presentation

När en konsument ska bilda sig en uppfattning om en varas kvalitet, är märkningen av största vikt. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller.

Det är du som företagare som ansvarar för att de varor du säljer är korrekt märkta. Även varor som du själv tillverkat och förpackat, t.ex. ett konditori som säljer kex färdigförpackade i påsar, ska vara märkta.

Obligatoriska uppgifter som ska finnas på förpackade livsmedel är;

  • varans beteckning
  • ingrediensförteckning
  • nettokvantitet
  • datummärkning
  • speciella anvisningar för förvaring eller användning
  • namn eller firmanamn, adress, telefonnummer

Observera att märkningen ska tydlig och på svenska.

Det finns undantag och livsmedelsslag som har specialregler.

Nya regler

Nya regler om livsmedelsinformation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen. Den 13 december 2014 trädde den nya informationsförordningen i kraft. Det är främst regler kring textstorlek och extra markering av allergener som är nyheter. I april 2015 trädde regler kring ursprungsmärkning av bland annat fläsk och kyckling i kraft. I december 2016 infördes bland annat obligatorisk näringsvärdesdeklaration. Se under relaterade länkar för närmare information kring de nya reglerna.