Smileys livsmedelskontroller

Kommunens miljöinspektörer kontrollerar de flesta företag som hanterar livsmedel i Sjöbo.

Inspektionerna görs efter en checklista för livsmedelskontroll som tagit fram utifrån Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Till checklistan finns en hjälpreda med förtydligande om vad avvikelserna innebär.

Resultatet av inspektionerna illustreras med så kallade smileys och nedan redovisas vad de olika smileysfigurerna innebär.

Godkänd inspektion (max en avvikelse)

Godkänd inspektion, högst en avvikelse

Godkänd med anmärkning, 2-4 avvikelser

Godkänd inspektion med anmärkning, 2-4 avvikelser

Underkänd inspektion, 5 eller fler avvikelser
Underkänd inspektion, fem eller fler avvikelser

Observera att omdömena ovan gäller det datum som är angivit och att samhällsbyggnadsnämnden inte kan ge några garantier för övrigt.

Den nya checklistan infördes 2011-02-21, och kontroller utförda innan detta datum bygger på tidigare checklista som är jämförlig med denna nya checklista. Finns frågor angående detta kontakta gärna miljöenhetens livsmedelsinspektörer.