Tillfällig livsmedelshantering

Avser du att under ett enstaka tillfälle eller under kortare period att hantera/försälja livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelsanläggning finns det möjlighet att få en tidsbegränsat registrering.

Du lämnar anmälan, i god tid innan försäljningstillfället, till samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar en tidsbegränsad registrering.

Livsmedelshantering på marknad

Livsmedelsverksamhet under marknaden i Sjöbo ska, i första hand, registreras av miljönämnden i företagarens hemkommun. Det gäller både marknadsstånd och vagnar. Tag kontakt med miljönämnden i aktuell kommun i god tid. Registreringsintyget ska kunna uppvisas för miljöenhetens kontrollanter under marknaden.

Samhällsbyggnadsnämndens befogenheter

Om en anmälan inte är komplett begär samhällsbyggnadsnämnden kompletterande uppgifter. Om de inte inkommer avslås begäran om registrering.

Om verksamheten skulle starta utan att anmälan om registrering gjorts har samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att utfärda förbud mot fortsatt verksamhet. Förbudet kan förenas med vite(avgift).