Miljö och hälsoskydd

Begreppet miljö- och hälsoskydd innefattar allt från maten vi äter, industrins miljöpåverkan, miljön i våra bostäder, vattnet vi dricker, luften vi andas, vattnet vi badar i till det vi själva som enskilda människor lämnar efter oss.

Avgiftstaxa Miljöbalkstillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för sin handläggning enligt miljöbalken enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit (Kf §59/2017)

Fastställd timavgift är för närvarande är 822 kr/timme.Gällande taxa finner du till höger under rubriken relaterade länkar.

Miljöenhetens enkät

Vi på miljöenheten vill erbjuda dig så god service som möjligt och dina åsikter hjälper oss att bli bättre. Vi uppskattar om du vill besvara vår enkät. Du hittar enkäten här.