Miljö och hälsoskydd

Begreppet miljö- och hälsoskydd innefattar allt från maten vi äter, industrins miljöpåverkan, miljön i våra bostäder, vattnet vi dricker, luften vi andas, vattnet vi badar i till det vi själva som enskilda människor lämnar efter oss.

Avgiftstaxa Miljöbalkstillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för sin handläggning enligt miljöbalken enligt en taxa som kommunfullmäktige antagit (Kf §59/2017)

Fastställd timavgift är för närvarande är 822 kr/timme.Gällande taxa finner du till höger under rubriken relaterade länkar.