Miljöstipendium

Stipendiet vänder sig till dig som på ett dokumenterat sätt uträttat förtjänstfulla insatser för miljön inom Sjöbo kommun. Förslaget ska ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 oktober 2017.

Stipendiet vänder sig till dig som på ett dokumenterat sätt uträttat förtjänstfulla insatser för miljön inom Sjöbo kommun och delas ut till:

  • Enskilda personer (folkbokförda i kommunen)
  • Personer som inte är folkbokförda i Sjöbo kommun men som verkar i kommunen
  • Ideella föreningar som verkar i kommunen

Stipendiet är på 10 000 kronor och utdelas i samband med årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

Stipendiet kan delas ut för studier, kurser eller studieresor, vars syfte är vidareutveckling inom miljöfrågor. Vem som helst får lämna förslag till pristagare. Förslaget ska åtföljas av motivering och dokumentation av utfört miljöarbete och ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 30 oktober 2017.

Blankett Ansökan miljöstipendium (PDF-dokument, 66 kB)

Regler för att söka stipendiet samt motivering av tidigare stipendiater finns i Releterade länkar.

Skicka förslag till:
: eller
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo