Oljecisterner

Den som ska installera en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja med en volym större än 1 kubikmeter ska informera samhällsbyggnadsnämnden senast fyra veckor innan installation.

Cisterner som är tagna ur bruk ska vara rengjorda och eventuellt påfyllningsrör ska pluggas eller tas bort. Samhällsbyggnadsnämnden ska informeras om cisterner som tas ur bruk.

Installation

Vid installation av cistern ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av cisterner. Kontakta SÖRF för mer information gällande tillstånd för brandfarlig vara.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En cistern ska alltid placeras på hårt underlag, vara upphöjd och vara besiktningsbar. Sekundärt skydd (till exempel invallning) kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten. Invallningen ska rymma minst cisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av summan av övriga behållares volym.

Besiktning

Cisterner och ledningar som är korrosionsskyddade ska besiktigas vart tolfte år medan cisterner som saknar skydd ska besiktigas vart sjätte år. Besiktningen ska utföras av ackrediterat företag och kopia av besiktningsprotokollet ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden.

Inom skyddsområde för vattentäkt

Placeras cisternen inom skyddsområde för allmän vattentäkt, (kommunal eller privat anläggning som förser många hushåll med vatten) gäller hårdare regler - som att cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Inom vattenskyddsområde ska samhällsbyggnadsnämnden informeras vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson