Receptfria läkemedel

Foto på person som håller i ett glas vatten och ett piller

Sedan 1 november 2009 är det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har fått ansvar att kontrollera så att regelverket efterlevs ute i handeln medan Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten. I Sjöbo kommun är miljöenheten den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Anmälan om försäljning

En näringsidkare som tänker bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska först anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas.
Anmälan görs på särskilt formulär som finns på Läkemedelsverkets hemsida.
Alla större förändringar som sker i en verksamhet ska också anmälas till Läkemedelsverket. Även om man upphör med försäljningen.

Regelverk och kontroll

Sjöbo kommun ska kontrollera efterlevnaden av de regler som finns för försäljning av receptfria läkemedel, med öppenvårdsapoteken som undantag. Kommunen ska rapportera funna brister till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder och besluta om sanktioner.

Reglerna omfattar bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har som försäljningsställe en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

När det gäller egenkontroll ska man som försäljningsställe själv ha koll på bland annat följande:

  • att leverantörer har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel
  • att leveranserna sker på ett säkert sätt
  • att läkemedlen förvaras på ett säkert sätt
  • att kunden har fyllt 18 år

För nikotinläkemedel gäller att försäljning inte får ske om man misstänker att läkemedlet kommer att överlämnas till någon som är under 18 år, så kallad langning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022