Försäljning av tobak och folköl

Innan din verksamhet börjar med försäljning av folköl och tobak ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Till anmälan om tobaksförsäljning ska ett skriftligt egenkontrollprogram bifogas. Miljöenheten utför sedan tillsyn för att kontrollera att försäljningsställena följer de regler som finns

Det är du som ägare som ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär också att du ska se till att personalen känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Du är enligt lag skyldig att ha ett program för egenkontroll.

Försäljningsregler i korthet

Folköl och tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl eller tobak om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år.

Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Ett tips är att alltid fråga efter legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal.
Nedan hittar du ett urval av regler som berör dig som säljer folköl och tobak.

Skylt som informerar om åldersgräns
Det ska finnas en tydlig och synlig skylt eller dekal vid kassan. Skylten ska informera kunderna om åldersgränsen för att få köpa folköl och tobak.

Förvaring
Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i lokalen.

Märkning
Alla tobaksvaror ska ha varningstexter och cigarettpaket ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är straffbart att sälja tobaksvaror som inte är märkta på rätt sätt, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter.

Cigaretter i lösvikt
Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken.

Marknadsföring
Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på till exempel reklamskyltar, på butikens utsida eller i skyltfönster. Det är även förbjudet att ha påträngande, uppsökande eller uppmanande reklam och marknadsföring på sitt försäljningsställe.

Egenkontroll
Du måste ha ett tillgängligt egenkontrollsprogram i försäljningslokalen. Du måste kunna visa upp det vid tillsynsbesök av miljöenheten eller polismyndigheten. Det skriftliga egenkontrollprogrammet avseende tobaksförsäljningen ska skickas in till Samhällsbyggnadsnämnden i samband med anmälan.