Hållbarhet, miljö och natur

Ett omväxlande naturlandskap med artrika betesmarker, strövvänliga bok- och ekskogar, ett omfattande djurliv, sjöar och vattendrag att bada och fiska i. Det är vår livsmiljö i Sjöbo kommun och något vi ofta tar för givet. Samtidigt är det dessa värden som gör kommunen attraktiv. Att stärka och säkra dessa värden för framtiden är en viktig del i kommunens hållbarhets-och miljöarbete.

I Sjöbo kommun arbetar vi med hållbarhet-, miljö- och naturfrågor på många olika sätt. Arbetet sker inom vår egen verksamhet men även i samverkan med medborgare, näringsliv, ideella organisationer, andra kommuner och övriga externa aktörer genom exempelvis tillsyn och fysisk planering.

Läs mer om miljöarbetet i samhället på naturvårdsverkets hemsida via relaterade länkar. På dessa sidor kan du läsa om hur kommunen arbetar för att skydda och bevara värdefull natur och om det miljöstrategiska arbetet. Klicka på genvägarna för läsa mer!

Genvägar
Miljöstrategiskt arbete Natur- och vattenvård
Biosfärområde Strandskydd