Betaversion av förstudien publicerad

Publicerad 13 februari 2018

Förstudien är så gott som klar.

En betaversion av förstudien är klar. Arbetet fortsätter.

Biosfärområdet Vomsänkan -en förstudien (PDF-dokument, 22,3 MB)

Bilagor

1 (PDF-dokument, 184 kB)Projektorganisation

2 Skyddad natur (PDF-dokument, 179 kB)

3 Rödlistade arter (PDF-dokument, 341 kB)

4 Medverkade organisationer (PDF-dokument, 145 kB)

5 Aktiviteter (PDF-dokument, 226 kB)

6 Samverkan (PDF-dokument, 239 kB)

7 Media (PDF-dokument, 930 kB)