Detta togs upp på referensgruppens möte

Publicerad 17 november 2017

17 personer samlades när referensgruppen träffades 9 november för att få återkoppling på hur deras gemensamma arbetet och fyra teman presenteras i förstudien.

Här kan du ta del av referensgruppens presentation från mötet. (PDF-dokument, 2,9 MB)