Geologi i Vombsjösänkan

Publicerad 18 augusti 2017

Välkommen den 9 september till en vandring genom miljarder, miljoner och tusentals år med början i Öved.

Läs mer om arrangemanget på Geologins dags hemsida.