Geologisk vandring med en tillbakablick 400 miljoner år

Publicerad 14 september 2017

Ett trettiotal personer hängde med på en tre timmars geologisk vandring runt Frualid.

Vid sandstensbrottet berättade Anna Broström om nya studier som visar att Övedssandstenen innehåller sporer från ett sjuttiotal växter som fanns i landskapet under Devon för 400 miljoner år sedan.

Då låg vår kontinentalplatta vid ekvatorn och det som skulle bli sandsten var en kustnära havsbotten.

Läs mer om tidsåldern Devon och hur det såg ut i Skåne då. (PDF-dokument, 1,1 MB)