Lyckad arkeologidag trots åska och regn

Publicerad 29 augusti 2017

Ett 50-tal personer följde med på turen på arkeologins dag.

Turen guidades av arkeologen Björn Wallebom och paleoekolog Anna Broström. Björn är verksam vid Arkeologerna på Statens historiska museer. Anna är projektledare för Biosfärområde Vombsjösänkan – en förstudie.

Här kan du ta del av material från Björn Wallebom:

Historik och arkeologiska fynd i området (PDF-dokument, 2,3 MB)