Referensgruppen har möte 9 november

Publicerad 06 november 2017

Välkommen till möte med referensgruppen. Vi tar bland annat upp vad som händer efter förstudien.

Tid: klockan 13-15

Plats: Sjöbo kommunhus, Gamla torg 10 i konferensrum Sjöbo

Lunch för dem som vill: Klockan 12.00 -12.45. Ankomst och möjlighet till lunch på Sjöbo gästis till självkostnadspris.

Program:

  • 13:00- 13.45  Återkoppling av referensgruppens gemensamma arbete 7 september och rundtur 19 oktober
  • 13.45-14.00 Fika
  • 14:00 -14.45 Vad händer efter förstudien? Vad gör vi medan vi väntar?
  • 14.45- 15.00 Avslutning och utvärdering

Anmäl dig senast den 7 november till:

Berätta om du också vill boka lunch till självkostnadspris.