Styrgruppen träffades 30 maj

Publicerad 28 juni 2017

Första träffen fokuserade bland annat på att ta reda på varandras perspektiv på hållbar utveckling och vilka ytterligare möjligheter ett biosfärområde ger i det arbetet.

På bilden: Styrgruppen med utsikt över Vombsjösänkan.

Politiker och förvaltningschefer från de tre kommunerna (Sjöbo, Eslöv och Lund) följer förstudiens arbete under året. Vid första träffen var det trevligt att träffas och få veta mer om varandras perspektiv på hållbar utveckling och vilka ytterligare möjligheter ett biosfärområde ger i det arbetet. Vi har gått igenom vad styrgruppens arbete under året innebär.

Vid andra mötet kommer vi att fokusera på finansieringsplan och tredje mötet blir en presentation av förstudien i sin helhet.

Kommande möten i styrgruppen:

  • 24 augusti
  • 6 oktober
  • 11 oktober
  • 12 december