För skolan: Hållbarhetskalendern

I fyra avsnitt får vi följa Sjöbo kommuns hållbarhetshjältar: Dunderdag, Miljönisse och Sortea. Hjältarna har tagit hjälp av några barn i kommunen som gjort filmer för att ta reda på mer om de globala målen för hållbar utveckling. Vi hoppas filmerna kommer göra nytta och blir roliga att se!

Följ Hållbarhetskalendern på Sjöbo kommuns Youtube-kanal. Där kan du även se andra filmer. Prenumerera gärna!

Om hållbarhetskalendern

Tillsammans med kulturskolans filmelever i Sjöbo kommun har vi skapat filmer om de globala målen för hållbar utveckling. Filmerna är ett pilotprojekt riktat till barn i låg – och mellanstadiet och ska fungera som lustfyllda utgångspunkter för att introducera de globala målen i klassrummen och kanske göra egna filmer om de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans med filmerna kommer också inspirationsmaterial riktat till pedagoger. De fyra avsnitten släpps varje måndag under adventsveckorna 2017, men materialet kan användas närsom under året. Projektet är finansierat av SIDA.

Skolor i Sjöbo kommun

Ni får gärna meddela oss om ni gör egna filmer, så att vi kan ta del av dem. Planen är att ha en hållbarhetsfestival i slutet av 2018 där filmerna visas. Det finns möjlighet för skolorna i Sjöbo kommun att låna kuberna. Detta bör göras per skola så ni kan ha de under en lite längre period. Kontakta miljöstrateg Venus Krantz.