Sjöbo kommuns hållbarhetspris

Har du eller någon du vet bidragit till hållbar utveckling i Sjöbo kommun? Då kan du nominera till Hållbarhetspriset 2018 med chansen att få 10 000 kronor till fortsatt hållbarhetsarbete.

Nu har miljöstipendiet utvecklats till ett hållbarhetspris!

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor. Priset ska samtidigt sprida kunskap om hållbarhet och Agenda 2030 i Sjöbo kommun.

Vem kan söka?

Priset kan gå till organisationer, företag eller enskilda personer, vilka kan nomineras av andra eller nominera sig själva. Fyll i tillhörande nomineringsblankett och skicka till oss! Nomineringen ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 31 oktober utdelningsåret.

Här hittar du nomineringsblankett. (PDF-dokument, 179 kB)

Skicka ifylld nomineringsblankett till:
: eller
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Hur utses vinnaren?

Samhällsbyggnadsnämnen utser vinnaren som sedan får ta emot priset i årets sista kommunfullmäktige. Vinnaren bedöms utifrån hur de bidrar till hållbar utveckling i Sjöbo kommun med utgångspunkt i de Globala målen. Några bidrag kan även få hedersomnämnande. Vi uppmuntrar alla nominerade till fortsatt gott arbete med hållbarhetsfrågorna och återkomma med en ansökan nästa år igen.

Blankett, regler för priset, tidigare pristagare samt mer information om de Globala målen för hållbar utveckling hittar du i länkarna.