Kampanjer

Sjöbo kommun deltar och driver olika kampanjer för att uppmärksamma miljö och hållbarhetsfrågor exempelvis Earth hour, Vi håller rent och Trafikantveckan.

Earth hour

Earth Hour är världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Tillsammans kan vi skapa enorm förändring, så varför inte låta Earth Hour bli startskottet för ett mer planetvänligt liv? Läs mer på WWFs hemsida via relaterade länkar eller om Sjöbo kommuns aktiviteter under Earth hour 2018.

Vi håller rent

Varje vår ger sig hundratusentals barn och vuxna ut på skräpjakt under Vi Håller Rent! Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Läs mer på Håll Sverige rents hemsida via relaterade länkar eller om Sjöbo kommuns aktiviteter på Vi håller rent 2018.

Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. Läs mer på Trafikverkets hemsida via relaterade länkar eller om Sjöbo kommuns aktiviteter föregående år under Trafikantveckan 2017. Planering för kommande trafikantvecka pågår.