Lokala miljömål

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar inom miljö och hållbarhet som vi står inför. Genom att ta fram lokala miljömål blir detta arbete tydligt och förankrat.

Det miljöstrategiska arbetet och lokala miljömål fokuserar främst på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet men har en stark koppling till arbetet med exempelvis folkhälsa och översiktplan. Agenda 2030, de nationella miljömålen och det regionala arbetet med miljömål är utgångspunkter för arbetet. Läs mer om detta via de relaterade länkarna.

Arbete pågår

För tillfället pågår ett arbete med att fram lokala miljömål för Sjöbo kommun vilket påbörjades under juni 2016. Nu har ett första förslag varit ute på remiss och synpunkter ska inarbetas för ytterligare en remissrunda. Kontaka miljöstrategen om du är intresserad av att få ta del av den nya remissversionen vid utskick.