Miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och finna de positiva värden men också utmaningar inom miljö och hållbarhet som vi står inför.

Det miljöstrategiska arbetet fokuserar främst på den miljömässiga dimensionen av hållbarhet men har en stark koppling till arbetet med exempelvis folkhälsa och översiktplan. Agenda 2030, de nationella miljömålen och det regionala arbetet med miljömål är utgångspunkter för arbetet. Läs mer om detta via de relaterade länkarna.

För tillfället pågår ett arbete med att fram lokala miljömål för Sjöbo kommun vilket påbörjades under juni 2016. Nu är ett förslag framtaget och ute på remiss med sista svarsdag 23 mars 2018. Kontakta Miljöstrategen om du är intresserad av att ta del av materialet!

Har du uträttat förtjänstfulla insatser för miljön? Då kan du söka vårt miljöstipendium!