Naturvårdsprojekt

  • Grönstruktur- och naturvårdsprogram

    Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är nu antaget! Programmet beskriver övergripande mål och satsningar för att bevara och utveckla naturmiljö- och grönstrukturvärden i Sjöbo kommun. Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.

  • Björkas översilningsområde

    Restaurering av Björkas gamla översilningssystem ger bättre vatten, fler djur och räddar en kulturmiljö.

  • LIFEscape

    I början av oktober 2011 gick startskottet för LIFEscape, ett stort naturvårdsprojekt där Sjöbo kommun deltar tillsammans med Lunds kommun med Vombsänkan som projektområde. Lifescape är nu avslutat.