Äsperöd får vatten från Lövestad

Publicerad 04 juni 2018

Äsperöd är den enda byn i Sjöbo kommun där det råder kommunal dricksvattenbrist. Vattentäkterna i Äsperöd ger endast ca 40 % av invånarnas vattenbehov.

Resterande dricksvatten transporteras till vattenverket med tankbil flera gånger i veckan. Men en långsiktig lösning är på gång.

Va-enheten har låtit utreda och projektera för en överföringsledning så att dricksvatten ska transporteras från vattenverket i Lövestad till vattenverket i Äsperöd. Samtidigt läggs överföringsledningar för avlopp, för att kunna pumpa avloppsvatten från Äsperöd till Lövestad reningsverk. Upphandlingen av en entreprenad som ska lägga ledningarna sker under juni-juli. Förhoppningsvis kan entreprenaden komma igång med arbetena till hösten. Det finns dock risk för förseningar i samband med lantmäteri-förrättning och om upphandlingen överklagas. Arbetena förväntas pågå under ca 1 år. Förhoppningsvis kan den nya vattenledningen tas i drift i slutet på 2019 eller början på 2020.

Avloppsledningarna driftsättas inte förrän om några år. Abonnenterna i Äsperöd märker inte någon skillnad när de börjar få vatten från Lövestad i sina kranar - det är bara inne i kommunens vattenverk det blir förändringar.Slösa inte med vattnetVa-enheten arbetar för att invånarna i Äsperöd inte ska märka av att det är vattenbrist. Det går alltid att få vatten ur kranarna eftersom vattenreservoaren hålls fylld med tankbil. I slutet på en varm och solig helg kan det bli problem med vattentillgången, så tänk på hur vattnet används och slösa inte!