Barnen får tycka till om lekplatserna

Publicerad 22 juni 2017

Var ska lekplatserna finnas? Hur ska de vara utformade? Vilka redskap ska finnas? Vad är kriterierna för att man ska bygga en lekplats just där? Viktiga frågor som ska dokumenteras i en lekplatsplan för Sjöbo kommun.

- Tidigare fanns en lekplatspolicy som togs fram 2008, säger Elin Dahlgren, driftingenjör på gatukontoret. De lekplatser som fanns med i policyn har anlagts och en översyn av vad och var vi ska satsa behöver tas fram. Det är inte bara nyanläggning utan upprustning av befintliga lekplatser är en del som vi också måste ha med i planen.–Självklart ska vi involvera barn och unga i framtagandet av en ny lekplatsplan. Det är ett led i barnrättsarbetet, säger Elin Dahlgren. Det är viktigt att vi inte bara fokuserar på själva lekplatsen utan att vi blickar ut från den också och arbetar med vegetationen runt i kring. Det ska vara trevligt att besöka lekplatsen även för föräldrar och mor- och farföräldrar och då måste omgivningen också vara tilltalande.

Och när planen är klar, vad händer då?
–Då ska den redovisas för tekniska nämnden som ska godkänna den och utifrån planen ska vi sen äska pengar i budgeten framöver.