Fler vill ha solceller

Publicerad 04 maj 2017

I Sjöbo finns 33 solcellsanläggningar installerade, med en sammanlagd effekt på 350 kW. Visste du att en timmes sol på jorden räcker för hela jordens behov av energi under ett helt år? Kom på infomöte, så får du veta mer.

Lönsam investering

Antalet solcellsanläggningar i Sjöbo kommun ökade med 74 % under 2016 jämfört med föregående år, och den installerade effekten har ökat med 112 %. Solcellerna kan årligen producera cirka 315 000 kWh el från solen. Och solceller fortsätter att vara populärt och ökar i alla Skånes kommuner. Vid slutet av 2016 fanns 1430 solcellsanläggningar i Skåne med en sammanlagd effekt på 23 487 kilowatt (kW) vilket är en ökning med 75 procent jämför med året innan. Elproduktionen från solceller i Skåne uppgår till ungefär 21 miljoner kilowattimmar (kWh), vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 4 200 familjer.

Kommunens energirådgivare Anna-Karin Nilsgart får många frågor om solcellsanläggningar från framförallt privatpersoner och lantbrukare.
– Den här utvecklingen ska bli mycket spännande att följa, säger Anna-Karin Nilsgart.

Möjlighet till bidrag

Bidrag finns att söka hos länsstyrelsen, men kötiden för besked om bidrag har hittills varit lång, omkring två år. Företag kan få 30 procent i bidrag, medan privatpersoner kan få 20 procent. Privatpersoner har också möjlighet att använda sig av ROT-avdrag.

Vill du veta mer? Kom på informationsmöte!

Sparbankshuset, Torget i Tomelilla,

18 maj från kl 16.30 ingång Nybogatan 2

Program

Kl. 16.30 – Miniutställningar på torget, solceller, elbilar, elcyklar m.m.

Kl. 18.00 – Invigning av ny solcellsanläggning på Sparbankshuset.

Kl. 18.30 – 20.00 Nu är det rätt tid för dig att göra din egen solel.

Samtal med familjer som redan har solceller. Fungerar tekniken? Något något ni skulle gjort annorlunda? Estetik, blir det fult? Håller den ekonomiska kalkylen?

Anmäl dig på www.solelsyd.se

För mer information om solceller går det bra att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, Anna-Karin Nilsgart via e-post eller telefon 0415-37 83 03.