Sammanställning över stöd för att underlätta miljöförbättrande åtgärder.

Publicerad 23 september 2016

Länsstyrelsen har sammanställt en lista över de olika stöd som går att söka för att lyckas nå miljömålen.

Var finns pengarna? – Sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. (PDF-dokument)

Sammanställning med länkar till hemsidor för lokala stöd i Skåne:

Miljöstipendium Sjöbo kommun

Region Skånes miljöpris

Region Skånes miljövårdsfond

Länsstyrelsen Skånes bidrag till naturvårdsåtgärder