Sjöbo klättrar i tillgänglighetsbarometer

Publicerad 19 juni 2018

Sjöbo klättrar upp på plats åtta, från plats 15 förra året, i Humanas nionde tillgänglighetsundersökning. Dessutom är Sjöbo på andra plats i hela Skåne.

Humanas förhoppning är – förutom att se förbättrade resultat – att kunna följa utvecklingen av arbetet som genomförs på området. Granskningen ska bidra till ökad förståelse för vad som kan göras på tillgänglighetsområdet. Dessutom önskar Human att inspirera kommuner till att utveckla egna metoder, kartläggningar och uppföljningar av tillgänglighetsarbetet.

Och det har Sjöbo kommun gjort.

Lars Ek är Sjöbo kommuns tillgänglighetsrådgivare:

– Framgången beror på att våra nämnder och förvaltningar är kunniga och på hugget när det gäller tillgänglighet, stöd/omsorgsfrågor, menar han.

Sjöbo kommuns simanläggning, invigdes 2016, och byggdes med särskild tanke på tillgänglighet.

– Simanläggningen har betytt och betyder väldigt mycket i detta, den är föredömlig.

Dessutom har arbetet med att ta fram en app varit tongivande i tillgänglighetsarbetet.

– Vi använder en ny app för anmälan av Enkelt Avhjälpta Hinder. Appen öppnar nya möjligheter för enkel digital kommunikation och samarbete med grannkommunerna om hur vi bäst avhjälper problem. Medborgarna har en viktig roll i arbetet genom att uppmärksamma oss på brister.

Men det finns saker som kan bli bättre för att fortsätta utvecklas:

– Bra kan alltid bli bättre och tillgänglighetsarbetet utvecklas hela tiden. Det vi nu måste prioritera är att uppdatera styrdokument för tillgänglighetsfrågor, då en del av dem är inaktuella, säger Lars Ek.

Bild: Sjöbo Simanläggning är mycket väl tillgänglighetsanpassad.

Fakta

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett begrepp som används för att beskriva hurväl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning

Mer information om tillgänglighet finns på hemsidan Myndigheten för delaktighet.