Sjöbo kommun är en superkommun

Publicerad 17 maj 2017

Sjöbo klättrar på Dagens samhälles ranking över landsbygdskommuner.

I riket placerar sig Sjöbo på plats 25 av 130 kommuner. I Skåne är Sjöbo på plats sex. Kommunen har därmed klättrat 16 repsektive fyra placeringar.

En hög attraktivitet och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

För tredje gången utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.

Utmärkelsen bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Flera av dem beskriver utvecklingen de senaste åren. Det handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, där Sjöbo ligger på plats 10 i riket, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen.

Undersökningen granskar också förutsättningarna för framtiden: Befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.

Kommunerna är uppdelade i tre kategorier, Storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner, dit Sjöbo kommun hör.

Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den bygger på befolkningstäthet och antal invånare. Varje kommun tävlar mot andra kommuner inom samma kommunkategori.

Poängen en kommun får för ett visst område beror på hur kommunen står sig i jämförelse med andra inom samma kommunkategori.

Alla delpoäng summeras vilket ger en totalpoäng, där alla områden väger lika tungt. Högst totalpoäng i varje kommunkategori utses till superkommun. Vara kommun är årets superlandsbygdskommun i riket och Båstad i Skåne.

Superkommunerna är en undersökning från Dagens Samhälle. Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden; Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Dagens samhälle skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi.

Resultatet redovisas på Superkommun 2017