Skog säkras för framtiden

Publicerad 22 juni 2017

Avverkning, gallring, återplantering under tio år - det är vad skogsvårdsplanen innehåller. Det finns idag redan en plan som togs fram 2008. Vart tionde år görs en översyn av planen.

– Planen ska underlätta arbetet och det är ofta en entreprenör som hjälper till med de planerade insatserna, säger Elin Dahlgren, driftingenjör på tekniska förvaltningen.

I Blentarp görs nästa insats

Under den kommande hösten och vintern ska insatser göras i skogarna kring Blentarp. Det som ska göras är manuell förröjning med röjsåg som en förberedelse inför avverkning. Avverkningen görs med skogsmaskin samt manuellt med motorsåg där detta krävs.

Beroende på vilka trädslag som finns och hur platserna används sker olika insatser. Olika trädslag har olika livslängd, tall är till exempel avverkningsklar efter ungefär 80 år.

Information till allmänheten i Blentarp inför avverkning (PDF-dokument, 59 kB)

Hyggesfritt

Sjöbo kommun försöker att använda sig av hyggesfritt skogsbruk i den tätortsnära skogen, vilket innebär att man inte gör någon slutavverkning på stora områden. Hyggesfritt skogsbruk kan innebära att man bara plockar ut de grövsta träden eller att man avverkar luckor där man sedan kan återplantera.

På de områden som inte planeras som hyggesfria kan slutavverkning göras på hela hyggen.