Världstoalettdagen 19/11 2017

Publicerad 17 november 2017

Hushållspapper är den vanligaste "fultorkningen" och Sjöboborna spolar, enligt beräkningar, årligen ner mellan 4 och 5 hushållsrullar per person.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att "fultorka" oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som företaget YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Sjöbo* spolas 6 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Serieteckning om fulspolning
Illustratör: Louise Winblad

Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Sjöbo* orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten.

- Hushållspapper, våtservetter, underkläder och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning också här i kommunen. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat är en onödig påfrestning på våra reningsverk och pumpstationer då det orsakar stopp, slitage, skador och onödiga jourutryckningar samt extraarbete, säger Joakim Björklin, driftledare på VA-enheten i Sjöbo kommun.

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige jämfört med 0,6 kg per person och år i Sjöbo*.

- Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland brännbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Joakim Björklin.

- Jag hittade en hundralapp i renset en dag här på reningsverket, nu tror jag kanske inte att någon fultorkade sig med den men vem vet.

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

* Sjöbo avloppsreningsverk tar emot spillvatten från Sjöbo, Blentarp, Sövde, Vollsjö,

Sveriges Vanligaste Fultorkningar

  1. Hushållspapper (24%)
  2. Pappersnäsduk (10%)
  3. Servetter (7%)
  4. Våtservetter (6%)
  5. Pappershandduk (3%)
  6. Utrivna tidningssidor (2%)
  7. Underkläder eller annan textil (1%)
  8. Annat (1%)

Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Mer information

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/varldstoalettdagen/