Bild

Flygfoto med området för ändrad detaljplan markerat

Ändring av detaljplan för Flishuggen 6 och 7, Sjöbo väst

Ändring av detaljplan för att tillåta uppförande av radhus

Arbetet med att ändra detaljplanen för två fastigheter på Sjöbo väst har påbörjats. Syftet med ändringen är att möjliggöra för byggnation av radhus.

Förslaget kommer gå ut på samråd i höst och då har du som är berörd chans att yttra dig. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar. Är du sakägare kommer information skickas ut på post.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Bygga, bo och miljö