Bild

Flygfoto med området för ändrad detaljplan markerat

Förslag till ändring av detaljplan

Ändringen av detaljplanen för fastigheterna Flishuggen 6 och Flishuggen 7 prövas för att möjliggöra ett mer varierat bostadsutbud och värna om uppvuxna träd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2023