Flygfoto med avgränsning över området som berörs 

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Arbetet 25 och 26

Bostäder, handel och kontor

Ett förslag på ny detaljplan för bostäder och handels- och kontorslokaler i 4-5 våningar har godkänts för samråd av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och kommer skickas ut på samråd i augusti. Samrådet varar i fyra veckor och under den tiden har alla rätt att komma in med åsikter. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar.

Läs om hur samrådet går till under planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Bygga, bo och miljö