Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Bjärsjölagård idrottsplats

Bjärsjölagård 1:123 och 1:83

Detaljplanearbetet pågår och utreder möjligheten till att omvandla idrottsplatsen till odlingsområde med plats för växthus, kompostanläggning och odling av frukt och bär, samt möjliggöra för permanentboende.

Förslaget kommer gå ut på samråd i höst och då har du som är berörd chans att yttra dig. Mer information kommer läggas upp här samt på kommunhusets och bibliotekets anslagstavla när samrådet börjar. Är du sakägare kommer information skickas ut på post.

Läs om hur framtagandet av en ny detaljplan går till under planprocessen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Bygga, bo och miljö