Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Stamhem 6

Positiv planbesked avseende detaljplan för Stamhem 6 i Sjöbo

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked i mars 2022. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska pröva utvecklingsmöjligheter inom fastigheten så som att ta bort prickmarksområden, ta bort u-område, möjliggöra utbyggnad samt se över möjlighet till alternativ in- och utfart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Bygga, bo och miljö