Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Sveviatomten

Sjöbo 3:32

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked för att pröva planläggning av bostäder på fastigheten i maj 2022. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022