Planprocessen

Planer tas fram i enlighet med den planprocess som fastställs i Plan- och bygglagen (PBL).

Det finns tre olika förfarande när det gäller handläggningen av planer, standard förfarande, utökat förfarande och samordnat förfarande. Det finns också möjlighet att ta fram en detaljplan genom begränsat förfarande. Figuren nedan beskriver den vanligaste processen att ta fram planer på, i Sjöbo kommun. Läs mer om de olika förfarandena på Boverkets hemsida, klicka här (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Klicka på bilden för att se den i större format.