Så kan jag påverka

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på alla planer som ställs ut för offentlig granskning. Synpunkter skickas skriftligen till någon av adresserna nedan.

E-postadress
stadsbyggnad@sjobo.se

Post- och besöksadress
Post: Samhällsbyggnadsnämnden, Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo
Besök: Ommavägen 30, Sjöbo