Enskilt vatten och avlopp

Du som fastighetsägare ansvarar själv för ditt enskilda vatten och avlopp. Det krävs tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp.

Fastighetsköp
Planerar du att köpa fastighet med egen vatten- och avloppsanläggning i Sjöbo kommun bör du kontakta miljöenheten innan du slutgiltigt bestämmer dig för köpet. Vi kan i de flesta fall lämna uppgifter om hur fastighetens avlopp är utfört och ifall det uppfyller gällande krav.