Rickepump

Dricksvatten

Har du egen dricksvattentäkt och undrar över vattenkvaliteten eller har övriga frågor, kontakta miljöenheten.

Vi hjälper till med information om hur du tar prov på ditt dricksvatten. Vi ger råd om hur du ska gå tillväga om du har dåligt vatten i brunnen eller upplever hälsoproblem som du misstänker är förknippade med vattenkvaliteten.

Inlämning av prov sker på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30. Speciella flaskor måste användas. Flaskorna får du hemskickade efter beställning från laboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du desinficera brunnen av någon anledning, så finns det en
instruktion under Relaterade dokument på den här sidan.

Det finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom att du registrerar den i Brunnsarkivet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
 • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Registreringen av din brunn sker genom att fylla i följande inrapporteringsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöenheten Annika Jeppsson, telefon 0416-27 207.

Väntar du barn eller har barn som är under ett år är du berättigade till ett gratis dricksvattenprov i de fall du har egen brunn. Detta gäller endast om du själv äger fastigheten. Är du hyresgäst är det din hyresvärd som har ansvar för vattenprovtagningen. Provtagningsflaskor och följesedel hämtas på miljöenheten under expeditionstid (Ommavägen 30). Inlämning av dessa prover görs på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30.

I Sjöbo kommun finns över tio fritidsbyar, sommarbyar och liknande där det finns gemensamt dricksvatten. Miljöenheten har tillsyn på flertalet av dricksvattenanläggningarna och prover tas fortlöpande. Tänk på att alltid spola vattnet i kallvattenkranen några minuter innan det ska användas för konsumtion. Vatten som står stilla i ledningar har ofta förhöjda kopparhalter vilket kan förorsaka diaréer hos småbarn. Ta aldrig varmvattnet direkt ur kranen till dryck och matlagningsändamål.

Driver du någon form av kommersiell anläggning eller livsmedelsanläggning ställs speciella krav på dricksvattnet. Bland annat ska ett provtagningsprogram lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för fastställelse. Under relaterade dokument finns utdrag ur dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) där det framgår hur ofta och i vilken omfattning provtagning ska göras.

Sinande brunn - Vad gör jag?

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du ta reda på om det går att utföra någon åtgärd i brunnen för att öka tillrinningen av vatten. Läs gärna Livsmedelsverkets och SGUs broschyr "sköt om din brunn för bra dricksvatten".

Sinande brunn - vem kontaktar jag?

Du kan kontakta någon dricksvattensentreprenör som fyller på din brunn med vatten, men det är sällan en varaktig lösning, marken suger åt sig allt vatten. Det finns också en vattenkiosk där du som privatperson eller företagare kan köpa vatten. Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen för mer information. Vattnet som fylls på letar sig succesivt ner i grundvattensystemet. I ett akut läge kan dock detta vara en lösning.

Om det ofta är dålig vattentillgång eller brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Möjlighet till kommunal anslutning?

Bor du i eller nära en tätort kan det finnas en möjlighet att ansluta till det kommunala dricksvattennätet. Det är en process som tar tid och ofta behöver du ordna en tillfällig lösning under tiden. Kontakta VA-enheten för att undersöka om det är möjligt med kommunal anslutning av dricksvatten. Se kontakter på sidan för kommunalt vatten och avlopp.

Spara Vatten - Utomhus

 • Samla upp och använd regnvatten att vattna rabatterna med
 • Vattna morgon eller kväll och inte mitt på dagen när det är som varmast
 • Undvik vattenspridare
 • Undvik att använda högtryckstvätt för fasader, altaner och tak
 • Undvik att tvätta bilen

Spara Vatten - Inomhus

 • En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolningar. Endast en liten del är till dryck och mat
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller rinnande toalett
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt
 • Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo, balsam och tvål
 • Spola toaletten med snålspolning om möjlighet finns. Eller spola med uppsamlat regnvatten
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör dem
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en diskbalja

Spara vatten - Många droppar små

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna eller tvålar in dig
 • 150 liter går år om du har vattenspridaren igång i 20 minunter
 • Diskmaskinen drar cirka 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt
 • På ett år kanen läckande toalett dra 400 000 liter vatten
 • Ur en droppande vattenkran rinnder det ut 15 000 liter vatten per år
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten
 • 5 liter per minut sparar du fenom att byta till snålspolande duschmunstycke, kranar och toalettstolar

Detta är genomsnittsdata för Sverige eller uppskattade beräkningar, inte specifikt för vad som gäller i Sjöbo.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021